Představení Společenství Československých Flotil

Pár slov úvodem …

Czechoslovak Fleet byla založena 28.01.2010, tedy během prvního dne early accessu, ještě před oficiálním spuštěním hry samotné. Má tedy již více než čtyři roky dlouhou historii. Za tu dobu se svět, ve kterém se nachází, velmi radikálně změnil, a stejně tak se změnila i sama flotila. Někteří hráči nás opustili, jiní nás zase posílili. Počet aktivních hráčů nebyl dříve nijak vysoký, což se změnilo po spuštění free to play v lednu roku 2012. Řady Československé Flotily se zásluhou f2p rozrostly natolik, že bylo nutné založit další divizi, abychom pokryli poptávku všech českých a slovenských hráčů o členství v naší flotile. Z tohoto důvodu byla založena nová flotila nesoucí název Czechoslovak Fleet 2nd Division, a původní Czechoslovak Fleet dostala jméno Czechoslovak Fleet 1st Division. Masivní příval nových hráčů a spousta nového herního obsahu také přilákala mnoho lidí, kteří měli zájem hrát nejen za Spojenou Federaci Planet, ale také za Klingonskou Říši. Díky tomu došlo k oživení klingonské flotily Czechoslovak House, která znovu povstala a povznesla se na výsluní. Po počátečním f2p boomu zájem o hru poněkud ochladl a počet aktivních hráčů se začal postupně snižovat. Se spuštěním Season 6 v červenci 2012 proto došlo k přesunu aktivních hráčů z druhé divize do první, aby byla zajištěna dostatečná materiální síla pro stavbu Starbase, přičemž druhá divize byla dočasně zakonzervována. Počet členů však volným tempem stále rostl. Začátkem roku 2013 se začala první divize stabilně pohybovat na hranici svých kapacitních možností, takže byla částečně rozmrazena divize druhá, do které byly umístěny méně hrané postavy. S vydáním Legacy of Romulus v květnu 2013, která do hry přidala třetí hratelnou frakci – Romulanskou Republiku, byla druhá divize navrácena do plně aktivního stavu, přičemž sloužila v první řadě pro romulanské postavy, které si jako spojence zvolili Spojenou Federaci Planet. Romulané, kteří si jako spojence zvolili Klingonskou Říši, byli standardně nabíráni do Czechoslovak House. V současné době jsou naše flotily největší, nejaktivnější a nejlépe prosperující flotily na poli CZ/SK komunity.

Logo Czechoslovak FleetLogo Společenství Československých FlotilLogo Czechoslovak House

Czechoslovak Fleet 1st Division, Czechoslovak Fleet 2nd Division a Czechoslovak House tvoří jeden celek nazvaný Společenství Československých Flotil. Vzhledem k tomu, že tvoříme jednu komunitu, problémy vzniklé v jedné z flotil se týkají i všech ostatních. Pro všechny flotily v tomto společenství platí stejná pravidla, stejné povinnosti a stejná organizační struktura společně s postupy s ní spojenými. Naše flotily jsou pro každého, kdo si rád zahraje, rád se baví a umí se udržet v patřičných mezích slušnosti. Ať už jste hard core hráč, trekkie, nebo je hraní jen vaší metodou odpočinku, naše flotila je tu právě pro vás. A to zvláště pokud chcete hrát na úrovni a ve hře to někam dotáhnout. Každý si tu přijde na své. Díky vyspělým flotilním základnám, ambasádám, dilithiovým dolům a věžím v Dysonově sféře nabízíme hráčům neomezený přístup k nákupu top level vybavení z flotilních obchodů od flotilní hodnosti Member.

Divize Úroveň divize Država Úroveň državy
Czechoslovak Fleet 1st Division Level 20
(maximum)
Základna Tier V
Ambasáda Tier III
Dilithiový důl Tier III
Věž Tier III
Czechoslovak Fleet 2nd Division Level 15 Základna Tier IV
Ambasáda Tier III
Dilithiový důl Tier III
Věž Tier III
Czechoslovak House Level 20
(maximum)
Základna Tier V
Ambasáda Tier III
Dilithiový důl Tier III
Věž Tier III

Detailnější informace o stavu flotilních držav jednotlivých divizí Společenství najdete zde: http://www.startrekonline.cz/?p=1617

Pátý flotilní sraz, říjen 2013

Velení flotil

Vrchní velitel Společenství Československých Flotil: @admiral_mikey

Czechoslovak Fleet 1st Division

 • Velitel – @admiral_mikey
 • Zástupce velitele – @weslo, @Jarod.Stradi
 • Důstojníci – @DarkSkret, @GabeLogan194, @huskyczech, @lonoyd, @rikisto, @Sejkovec, @talas1111, @vonShark, @chemist6lp, @Detak

Czechoslovak Fleet 2nd Division

 • Velitel – @Jarod.Stradi
 • Zástupce velitele – @admiral_mikey, @talas1111
 • Důstojníci – @GabeLogan194, @huskyczech, @lonoyd, @rikisto, @Sejkovec, @talas1111, @vonShark, @weslo, @chemist6lp, @Detak

Czechoslovak House

 • Velitel – @huskyczech
 • Zástupce velitele – @GabeLogan194, @Sejkovec
 • Důstojníci – @admiral_mikey, @DarkSkret, @Jarod.Stradi, @lonoyd, @rikisto, @talas1111, @vonShark, @weslo, @chemist6lp, @Detak

Flotilní hodnosti

 • Recruit – Hodnost, kterou automaticky získává každý hráč vstupem do flotily. Nemá možnost výběru z flotilní banky, nemůže se podílet na projektech flotilních držav ani nakupovat z flotilních obchodů.
 • Member – Hodnost plnohodnotného člena flotily disponující právem na zakládání flotilních eventů, výběrem z flotilní banky, možností přispívat do projektů flotilních držav a nakupovat z flotilních obchodů. Pro její získání je třeba dosáhnout hodnosti Lieutenant Commander (FED, KDF) / Centurion (ROM), být registrován na flotilním fóru, mít připojen flotilní chat kanál “CZSK Fleets” a zúčastnit se slavnostního povyšování.
 • Senior Member – Hodnost Senior Member je udělována jako uznání za vzornou službu. Disponuje právem náboru spolu s povinností poučit nově nabrané členy informačním ingame mailem. Do této hodnosti jsou povyšováni členové flotily, kteří jsou delší dobu aktivní, účastní se nejrůznějších akcí s ostatními členy flotil a svými zásluhami výrazně přispívají k chodu Společenství.
 • Unassigned – Jedná se o hodnost, která nedisponuje žádnými právy a není přidělována žádným hráčům. Tvoří rezervu pro budoucí vývoj hry a uspořádání flotil.
 • Officer – Důstojník přímo podléhá veliteli divize, podílí se na organizaci, řízení a velení celého Společenství Československých Flotil. Jeho povinností je dbát na dodržování flotilních pravidel. Je oprávněn vykonávat předepsané tresty za jejich porušování. Počet důstojníků v každé divizi je omezen.
 • Vice-Fleet Leader – Přímý zástupce velitele divize.
 • Fleet Leader – Velitel divize, podléhá vrchnímu veliteli Společenství Československých Flotil. Řídí svou divizi v souladu s rozhodnutími velení flotil.

Rozdělení práv k flotilním hodnostem najdete zde: http://www.startrekonline.cz/wp-content/uploads/2014/02/hodnosti.pdf

Pro zájemce o vstup do flotily

Pokud vás tento článek oslovil a máte zájem o vstup do jedné z divizí Společenství Československých Flotil, důrazně doporučuji přečíst si článek “FAQ – Často kladené dotazy” na tomto webu, kde najdete odpověď na všechny zásadní otázky ohledně hry samotné, fungování flotily a vstupu do ní. Po přijetí do flotily si zkontrolujte, zda jste opravdu členy “Czechoslovak Fleet 1st Division”, “Czechoslovak Fleet 2nd Division” nebo “Czechoslovak House”. Pokud totiž žádáte o vstup do flotily na kanále CZSK, může se stát, že vám pošle pozvánku někdo z jiných flotil vzniknuvších po spuštění free to play. Některé z nich jsou tvořeny odpadlíky vyloučenými od nás. S těmito flotilami však nemáme nic společného.

Obzvláště upozorňujeme na Czecho-Slovak Fleet, která s námi sice NEMÁ a NECHCE mít nic společného, ale i přesto na jednoznačnou žádost o invite jmenovitě a přímo do naší flotily zásadně zvou lidi k sobě. Většina takových hráčů je nová a nezasvěcená, proto pozvánku přijme. Takto přijatého hráče tedy informujeme, že není v té flotile, ve které chtěl být. Tento logický postup však Czecho-Slovak Fleet nazývá svinstvem, špinavostí a přebíráním hráčů. Proto se po přijetí prosím ujistěte, že jste v Czechoslovak Fleet 1st Division, Czechoslovak Fleet 2nd Division nebo Czechoslovak House a ne jinde (toto provedete přes ctrl+g a zde uvidíte název flotily). Je také možné, že se vás budou snažit odradit od vstupu k nám pomlouváním a špiněním naší flotily. Nenechte se zmást velmi podobným názvem nebo jejich lživou propagandou. Můžeme jen spekulovat, proč si zvolili tento název, ale Czecho-Slovak Fleet NENÍ Czechoslovak Fleet. Žádejte tedy o vstup raději přes social panel, viz návod: http://www.startrekonline.cz/?p=350

Zda je z jejich strany špinavost nabírat hráče, kteří žádají o vstup vysloveně k nám, nebo z naší strany špinavost informovat takto nabrané hráče, že nejsou ve flotile, ve které chtěli být, o tom už si každý může udělat obrázek sám. Metodika náboru některých flotil je zarážející.

Pro pobavení … jejich varování před naší flotilou:
http://czechoslovakfleet.707.cz/forum/viewtopic.php?f=17&t=302
O pravdivosti / nepravdivosti jejich tvrzení si můžete udělat názor sami.

Hlavní komunikační kanály

 • Flotilní web: http://www.startrekonline.cz
 • Flotilní fórum: http://forum.startrekonline.cz
 • Flotilní ingame chat kanál: “CZSK Fleets” (Jedná se o privátní kanál sloužící ke společné flotilní komunikaci všech divizí navzájem. Pro přístup je nutná pozvánka, kterou dostanete od velení. Pokud by se tak nestalo, můžete o ni požádat na kanále CZSK, pomocí PM, ingame mailem nebo na fóru.)
 • Flotilní TeamSpeak server: ts3.startrekonline.cz