Romulanské uniformy

Jak zajisté všichni dobře vědí, romulanské postavy jsou co se uniforem týče již delší dobu v nemilosti vývojářů. Nelze pro ně použít standardní flotilní uniforma, ani klingonská, ani federační, a jsou proto nuceni nosit vlastní variace, případně se co nejvíce přiblížit svým federačním či klingonským protějškům. Aby toho nebylo málo, tak navíc není Romulan jako Romulan a federační a klingonské protějšky se liší i ve věcech, které by opravdu nikdo nečekal.

Nicméně máme dobrou zprávu pro všechny Romulany, kteří se stále cítí být Romulany a nechtějí se oblékat do federačních či klingonských uniforem, ale přesto by rádi vyjádřili svou příslušnost k Flotile. Po dlouhé a strastiplné práci plné překvapení se Kobovi podařilo vytvořit návod pro univerzální romulanskou uniformu, kterou mohou hráči použít. Vzhledem k nutnosti ručního nastavení zůstávají romulanské uniformy nepovinné, ale vřele je doporučujeme, za těch pár minut námahy to stojí.

Pokud si ji chcete nastavit, musíte tak učinit ručně, jelikož nastavení jako fleet uniform pro Romulany nefunguje. Můžete k tomu použít následující návod (návod na všechny uniformy najdete zde), který obsahuje jak obrázky, tak označení barev pro jednotlivé části uniformy:

Návod pro romulanské uniformy

 

A ještě pro přehled – takto uniformy vypadají:

ROM-fleet-UNI-prehled

Děkujeme Kobovi za vytvoření návodu.

mikey