Hlášení Flotilní Rozvědky 13-27-G

Mé jméno je komandér T’Amar a jsem členem Společenství Československých Flotil. Pravděpodobně jste o mě nikdy neslyšeli ani jste mě neviděli. A to je dobře. Znamená to, že dělám svoji práci dobře. Možná víte, že Velení Společenství Československých Flotil má více sekcí např.: personální (sekce 1), operační (sekce 2), strategická (sekce 3), logistická (sekce 4), … a tak dále. Mým úkolem je řízení zpravodajského oddělení (sekce  31). Naší úlohou je hledat a vyhodnocovat potenciální hrozby pro naše flotily, stejně tak i následné vykonávání potřebných protiopatření. Nedávné události mě bohužel donutily vystoupit ze stínu.

Neustále sledujeme dění ve všech divizích naší flotily a před určitým časem jsme dospěli k závěru, že jeden z členů nejvyššího velení Československých flotil byl napaden nervovým parazitem druhu Bluegill. Tento parazit byl uměle vytvořen za účelem proniknutí do řídících struktur různých Společenství a jejich ovládnutí ve prospěch Iconianů. Paraziti Bluegill tak mohou ovládat chování napadeného jedince, ačkoli nemají přístup k jeho paměti či vzpomínkám. Jedinec napadený parazitem disponuje větší fyzickou silou a vypadá zdravěji než předtím. Při smrti svého hostitele parazit opustí jeho tělo a v tu chvíli nastává čas ho zlikvidovat.

FlotilniHry1

Sekce 31 sledovala chování členů velení Československých flotil, analyzovala činnosti, které vykovávali a zkoumala místa, kde byli nasazeni. Okruh podezřelých důstojníků se zúžil na pět. Naším cílem je vypátrat, který z těchto pěti důstojníků byl napaden nervovým parazitem a osvobodit ho. Jsou zdokumentovány případy kdy se napadený hostitel po odstranění parazita zcela zotavil, například admirál Gregory Quinn, a nebo nadporučík Kyla VanZyl.

 

Právě proto se obracím na vás – na všechny členy Společenstva Československých Flotil. Blíží se období, kdy se otevřou brány letního Lohlunat festivalu na Rise a právě zde se bude odehrávat Flotilní hra, jejímž cílem bude identifikovat důstojníka napadeného nervovým parazitem. Přátelé, uvidíme se na Rise. Žijte dlouho a blaze.

FlotilniHry2