Úpravy flotilní banky

Po delší době jsem přikročili k úpravám flotilních bank ve všech divizích. Cílem je zvýšit jejich efektivitu a pomoci novým členům, pro které může být fleet banka nejpřínosnější a zároveň se připravujeme na nadcházející změny ve hře.

Sloty jsou od nynějška rozděleny následujícím stylem:

 • Start slot
 • Dump
 • ground equip
 • cannon turret
 • beam projectile
 • console
 • closed – ability
 • restricted slot

Start slot – protože pořízení setů zbraní a odpovídajících konzolí může být v začátcích náročné, přistoupili jsme k zavedení tohoto slotu. Jsou zde dostupné věci, ze kterých je možné sestavit jednobarevnou sadu zbraní a odpovídajících konzolí. Nejedná se o very rare věci, ale o XI a XII výbavy, které mohou nováčkům pomoci alespoň v tom, že budou používat stejný typ energetických zbraní a k nim odpovídající konzole, což je samo o sobě navede na správnou cestu. Výběr je zde v jako jediném slotu povolen na 12 kusů pro membery, tedy lze získat 8x zbraň + 4x taktickou konzoli, což odpovídá plně výbavě křižníku, eskorty či vědecké lodě. Odpovídající cena plného setu se pohybuje v řádech stovek tisíc EC, tedy pokud dotyčný dá do banky kolem 100k EC, bude to považováno za výborné, pokud dá méně, bude to též akceptováno.

Upozornění: jestli tento slot bude někdo vybírat na kšeft, tak bude nadosmrti rekrutem, je určen pro POMOC NOVÁČKŮM

Dump – dump slot slouží pro věci, které mají nízkou hodnotu a nepatří do ostatních částí banky, ale členové flotily mají i tak zájem se o ně podělit. Můžete je vložit do dump slotu, kde budou buďto zařazeny do odpovídajících částí banky, nebo prodány a EC využity pro potřeby flotily. Vklady to tohoto slotu nekompenzují výběry z ostatních slotů. (A lockboxy nepatří ani sem)

Closed – ability – tento slot je určen pro budoucí upgrade Bridge Officer Systému, kdy bude možné prodávat paddy, díky kterým se váš bridge officer bude moci naučit odpovídající skill. Základních schopnosti budou dostupné u obchodníka, ale nejvyšší úrovně schopností budou dostupné pouze na základě kapitánského skill tree, tedy každý bude moci učit něco jiného. Tento slot je určen právě pro tyto schopnosti, které zde budou dostupné pro členy flotily za symbolický poplatek.

Restricted slot – tento slot je určen pro věci uschovávané pro potřeby flotily, jakou jsou soutěže, flotilní projekty a podobné věci. Principiálně je tak nedostupný jak pro vklady, tak pro výběry.

Pro všechny ostatní sloty platí běžná pravidla banky, viz pro připomenutí:

Kdokoliv v hodnosti member a výše je oprávněn vybírat a ukládat do flotilní banky za následujících pravidel:

 • Při výběru je povinen nahradit výběr adekvátní částkou (alespoň 50% ceny na EXCHANGE daného předmětu)
 • Pokud nenahradí předmět pomocí EC, pak podobně hodnotným předmětem

Při vkládání se musí řídit tímto:

 • Předmět v minimální kvalitě XI RARE (vyjímka Start slot)
 • Předmět umístí do správného slotu
 • Dump: zde ukládejte cokoliv, ale vložením do tohoto slotu nenahrazujete výběr

Nedodržením těchto pravidel následuje okamžitý demote bez varovaní – náprava přestupku pouze na vlastní inciativu (obraťte se s žádostí na Officera)