Upgrade system

Od 25. září 2014 je k dispozici upgrade system, který umožňuje vylepšovat výbavu, ať se již jedná o lodní beam, štíty, konzole, či třeba groundovou zbraň. Do spuštění delta rising je tento systém omezen pouze na upgrady maximálně do Mk XIII a ultra rare kvality, po spuště delta risingu 14. října by mělo být možné upgradovat na Mk XIV (nový top mark) a raritu až do epic rare (zlatá barva, 5 modifikátorů). Následující článek je krátkým popisem toho, jak tento systém funguje. Kliknutím na obrázek ho zvětšíte.

 

Zda se jedná o upgradovatelný typ výbavy zjistíte tak, že na daný kus výbavy kliknete pravým tlačítkem a v nabídce budete mít “upgrade item“. Po kliknutí na upgrade se vám zobrazí upgradovací menu.

window

Upgrade slotskaždý má tři dostupné sloty pro upgrade výbavy. V okamžiku kdy spustíte upgrade vaše věc “zmizí” a objeví se v upgrade slotu, kde bude nějakou dobu, u topy výbavy v řádech desítek minut až hodin. Po upgradu si ji zde vyzvednete přes tlačítko claim. Pro vstup do upgrade systému stačí kliknout pravým tlačítkem na jakýkoliv upradovatelný předmět a dát upgrade item.

Item infoPrvní políčko zobrazuje věc, kterou chcete upgradovat. Druhé políčko je slot pro Tech upgrade, s jehož pomocí daný kus výbavy upgradujete. Třetí políčko je akcelerátor, který slouží ke zlepšení výsledku. Čtvrté políčko pak představuje možný výsledek po dokončení upgradu.

 

  • Tech upgrade – existují různé kvality tech upgradů, blíže budou popsány dále. Tech upgrade je consumable, při použití do upgradu o něj přijdete. Získat lzou především z craftu, případně pak přes Exchange či jako vzácný drop na misích. Zelené pak lze koupit u obchodníka.

 

  • Akcelerátor – akcelerátor je nepovinná přísada do upgradu. Existují dva typy, akcelerátor na kvalitu a na kvantitu. Kvalita zvyšuje šanci na zlepšení kvality při upgradu, kvantita zvyšuje počet tech pointů, které tech upgrade dodá (snižuje počet tech upgradů potřebných pro naplnění fronty).

 

Tech points fronta – Zde se zobrazuje počet tech pointů, které musíte pro danou věc získat, aby bylo možné spustit upgrade na další úroveň. Při použití tech upgradu se fronta posune o daný počet bodů v závislosti na tom, jaký tech upgrade jste použili. Čím kvalitnější tech upgrade, tím větší počet bodů získáte. Pokud použijete kvantitativní akcelerátor, tak je počet bodů připsaných za jeden tech upgrade zvýšen podle kvality akcelerátoru. Pozor, zvýšení se aplikuje pouze pro jeden daný tech upgrade, ne na celou frontu. Po naplnění fronty je možné spustit upgrade na vyšší level. Všechny body, které “přetečou” frontu se započítávají do následující, takže je neztratíte.

Quality improvement frontaukazuje šanci, že při upgradu dojde ke zvýšení kvality výbavy. Vždy se jedná o skok o jednu úroveň a přidaný modifikátor je náhodný. Obecně platí, že čím více tech upgradů dodáte, tím větší je šance na zvýšení kvality. Pomoci si lze i kvalitativním akcelerátorem, ale zase, platí pouze pro jeden tech upgrade, ne pro celou frontu.

Apply upgradepo výběru tech upgradu pro přidání je nutné použít “apply upgrade“. Jeho užití o tech upgrade přijdete a ten se natrvalo připočítá k dané věci. Za použití každého tech upgradu platíte dilithiem. Čím lepší upgrade, tím dražší je cena, ale řádově se jedná o stovku nebo dvě dilithia. Vychází tak mnohem levněji používat co nejkvalitnější tech upgrady, které přidají hodně bodů a nemusíte jich tedy přidávat tolik. Naopak přidávání malých upgradů (zelené) zvyšuje šanci na zlepšení kvality, ale cena za upgrade věci se pak mnohonásobně zvyšuje, jelikož musíte přidat x-krát více tech upgradů.

 

Typy tech upgradů:

tech upgrades

Typy akcelerátorů:

accelerators

Craft tech upgradů:

Tech upgrade lze získat u obchodníka (zelené, malý počet tech pointů (obchodník je na ESD, buďto ground weapons sekce nebo v sekci lodí). Dále je možné je craftit, zelené od levelu školy 5, modré od levelu školy 10, fialové od levelu školy 15, ultra rare pak též od patnáctky, ale jsou na ně vyžadovány komponenty, které nezískáte jinde než v elitních misích z delta risingu. Pro každý typ věci potřebujete určitý typ tech upgradu. Na upgrade beam zbraní například upgrady z beam školy v research and development.

craft

 

 

 by mikey