Kity

Kity v STO lze do jisté míry srovnat s termínem “subclass” (podtřída) známým z mnoha jiných MMO. Jedná se o druh vybavení umožňující hráči dílčí specializaci v rámci jeho povolání, jinými slovy dává hráči možnost zaměřit se na specifický styl boje. Kity jsou modulární, tzn hráč si je může libovolně modifikovat, přičemž je limitován pouze svým povoláním, typem slotů pro moduly a jejich počtem.

Kit se skládá ze dvou základních částí:

 • Kit frame
  • Dá se popsat jako obal, kufřík nebo brašna na vybavení. Sám o sobě může mít jisté bonusy, ať už vlastní nebo modifikátorové. Je specifický pro každé povolání a obsahuje jeden až pět slotů pro moduly, kterých mohou být až tři druhy.
 • Kit modul
  • Představuje něco jako daný kus vybavení/nářadí, které vložíte do správného slotu ve framu. Každý modul vložený do framu pak poskytne hráči jednu abilitu specifickou pro daný modul. Každý typ modulu může být ve framu umístěn jen jednou. Díky tomuto systému je tak možné připravit si optimální kit maximálně odpovídající vašim požadavkům na konkrétní misi.

Předtím, než každý dosáhne maximálního levelu a pořídí si nějaký speciální kit z reputace, lock boxu, flotilního obchodu a podobně, je třeba používat běžné kity. Jsou k dostání u různých vendorů, z dropů nebo jako reward za některé mise. Běžné kit framy a moduly se vyskytují od MkI do MkXII ve vzácnostech Common, Uncommon, Rare, a Very Rare. Počet slotů (1 – 5) je pak určen úrovní framu a počet modifikátorů (0 – 3) jeho vzácností. U běžných framů jsou druhy slotů a počet jednotlivých z nich náhodné. Síla ability je pak závislá na úrovni a vzácnosti použitého kit modulu.

Přehled běžných kit framů a druhů jejich slotů:

Tactical Kit

 • Assault Module Slot – pojme pouze assault moduly
 • Strategic Module Slot – pojme pouze strategic moduly
 • Tactical Module Slot – pojme jak assault, tak strategic moduly

Engineering Kit

 • Mechanic Module Slot – pojme pouze mechanic moduly
 • Fabrication Module Slot – pojme pouze fabrication moduly
 • Engineering Module Slot – pojme jak mechanic, tak fabrication moduly

Science Kit

 • Medical Module Slot – pojme pouze medical moduly
 • Research Module Slot – pojme pouze research moduly
 • Science Module Slot – pojme jak medical, tak research moduly

Přehled běžných kit modulů:

Assault moduly

Název modulu
Vlastnosti ability poskytnuté modulem
Lunge Abilita pro boj zblízka, udílí fyzické poškození a exploit spolu s šancí na odhození nepřítele.
Motion Accelerator Přidává bonus k rychlosti běhu, zvyšuje fyzické poškození vašich útoků a imunitu vůči zpomalovacím a zadržovacím útokům.
Photon Grenade Hod fotonovým granátem. Výbuch zasáhne všechny nepřátelské cíle ve stanoveném okruhu kinetickým poškozením a odhodí je.
Plasma Grenade Hod plasmovým granátem. Výbuch zasáhne všechny nepřátelské cíle ve stanoveném okruhu kinetickým poškozením a zažehne na nich plasmový požár.
Smoke Grenade Hod kouřovým granátem. Vytvoří kouřový oblak kolem cíle, který snižuje přesnost nepřítele a zvyšuje maskování spojenců.
Stun Grenade Hod omračovacím granátem. Výbuch zasáhne všechny nepřátelské cíle ve stanoveném okruhu kinetickým poškozením a omráčí je.
Sweeping Strikes Abilita pro boj zblízka, udílí fyzické poškození spolu s šancí na odhození nepřítele a na expose.

 

Strategic moduly

Název modulu
Vlastnosti ability poskytnuté modulem
Ambush Přidává velký bonus k poškození vašeho dalšího útoku a k vašemu maskování.
Battle Strategies Přidává bonus k poškození útoků, odstraňuje všechny debuffy a disponuje šancí na expose útočícího nepřítele. Lze aplikovat na sebe i na spojence.
Draw Fire Abilita uvede hráče do falešného exposed stavu a zvýší ohrožení generované jeho útoky, což na něj přiláká palbu nepřátel. Zároveň přidává bonus k odolnosti proti poškození.
Overwatch Přidává bonus k odolnosti proti poškození spojencům, snižuje odolnost proti poškození útočícím nepřátelům a aplikuje na ně šanci na expose.
Rally Cry Šance na expose okolních nepřátel, odstraňuje všechny expose efekty, bonus ke zdraví, bonus k síle poškození, bonus k odolnosti proti poškození, bonus k šanci na kritický zásah a bonus ke kritické závažnosti (hodnotě poškození při kritickém zásahu).
Stealth Module Abilita zamaskuje hráče. Po vypršení dává bonus k poškození.
Suppressing Fire Zpomalí nepřátele s šancí na úplné zastavení a sníží sílu poškození jejich zbraní.

 

Fabrication moduly

Název modulu
Vlastnosti ability poskytnuté modulem
Beam Turret Postaví phaserový (FED) / disruptorový (KDF) / plasmový (ROM) turret, který útočí na okolní nepřátele.
Combat Supply Postaví bednu se zásobami hyposprejů, zbraňových a štítových baterií.
Force Field Dome Postaví štítovou kopuli, která hráči a jeho spojencům uvnitř zvyšuje odolnost proti poškození, vytlačí ven všechny nepřátele a nevpustí je dovnitř.
Medical Generator Postaví lékařský generátor, který healí hráče a všechny spojence ve svém dosahu. Zároveň přidává odolnost proti poškození.
Quantum Mortar Postaví kvantový mortar, který vystřeluje výbušné kvantové projektily na velkou vzdálenost. Všichni nepřátelé v dosahu výbuchu obdrží kinetické poškození spolu s šancí na odhození.
Seeker Drone Postaví drona, který vyhledává nepřátele a útočí na ně několika různými druhy útoků.
Shield Generator Postaví štítový generátor, který healí štíty hráče a všech spojenců ve svém dosahu. Zároveň zvyšuje odolnost štítů proti poškození.

 

Mechanic moduly

Název modulu
Vlastnosti ability poskytnuté modulem
Equipment Diagnostics Odstraní všechny mechanické debuffy, zvyšuje odolnost hráče a jeho štítu proti poškození. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence.
Fuse Armor Vyšle elektrický náboj do nepřátelského armoru, čímž způsobí postupné zpomalení a nakonec zastavení a omráčení nepřítele, kterého také uvede do exposed stavu, a udělí mu elektrické poškození.
Chroniton Mine Barrier Postaví před hráče minové pole. Miny explodují v okamžiku, kdy se k nim přiblíží nepřítel. Výbuch udělí nepříteli kinetické poškození spolu se zpomalovacím efektem.
Quick Fix Odstraňuje všechny debuffy a zabraňuje v aplikaci nových, zvyšuje sílu poškození ranged zbraní. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence. Rovněž lze použít na přátelské turrety / generátory / androidy, kde slouží jako heal a přidává jim odolnost proti poškození.
Shield Recharge Slouží k healu osobního štítu, zvyšuje odolnost štítu proti poškození. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence.
Transphasic Bomb Umístí bombu, kterou můžete ve vhodnou chvíli na dálku odpálit. Výbuch udělí okolním nepřátelům kinetické poškození a odhodí je.
Weapons Malfunction Vyřadí nepřátelské ranged zbraně. Po reaktivaci pak udílejí nižší poškození. Disponuje šancí na expose.

 

Medical moduly

Název modulu
Vlastnosti ability poskytnuté modulem
Biofilter Sweep Zbavuje hráče a jeho tým veškerých toxických, fyzických a mentálních debuffů, odstraňuje všechny expose efekty. Rovněž zvyšuje odolnost proti poškození celého týmu.
Hypospray – Dylovene Odstraňuje všechny toxické debuffy, zvyšuje sílu fyzického poškození hráče v boji zblízka a zvyšuje maximální hodnotu zdraví. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence.
Hypospray – Melorazine Odstraňuje všechny mentální debuffy a expose efekty, zvyšuje odolnost proti poškození energetickými zbraněmi. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence.
Medical Tricorder Slouží jako heal, odstraňuje všechny expose efekty a zvyšuje odolnost proti všem druhům poškození. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence.
Nanite Health Monitor Aplikuje nanity, které skenují hostitele a okolní spojence na přítomnost vážných zranění, a na základě skenování zprostředkují heal tam, kde je třeba. Nanity vystačí na heal až tří zraněných cílů a zvýšení jejich odolnosti proti poškození. Rovněž odstraňují expose efekty. Lze použít na sebe i na zaměřeného spojence.
Triage Healí cíl a okolní spojence, přidává odolnost proti všem druhům poškození. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence.
Vascular Regenerator Poskytuje heal, odstraňuje všechny expose efekty a debuffy krvácením, přidává odolnost proti všem druhům poškození. Lze použít na sebe nebo na zaměřeného spojence.

 

Research moduly

Název modulu
Vlastnosti ability poskytnuté modulem
Anesthizine Gas Hod anesthezinovým granátem. Vytvoří plynový oblak, který zpomalí všechny nepřátele uvnitř, sníží jim sílu poškození a může je i omráčit.
Electro-Gravitic Field Zpomalí nepřátele v dosahu pole s šancí na jejich úplné zastavení.
Exothermic Induction Field Vytvoří termodynamickou reakci, která zažehne požár kolem cíle. Všem nepřátelům uvnitř udělí poškození ohněm spolu s šancí na odhození a expose efekt.
Hyperonic Radiation Aplikuje radiační poškození na zaměřeného nepřítele a nepřátele poblíž.
Sonic Pulse Udělí okolním nepřátelům fyzické poškození spolu s šancí na zpomalení a odhození, přeruší jejich akce.
Stasis Field Zadrží nepřítele.
Tachyon Harmonic Snižuje nepřátelské štíty spolu s šancí na odhození, ničí silová pole.

 

 • Exploit: udílí zvýšené poškození a pokud je použito na Exposed cíl s dostatečně nízkým zdravím, rozloží ho.
 • Expose: uvede cíl do zranitelného stavu více citlivého na poškození a zvýší efektivitu útoků typu Exploit.

poznámka: Speciální kity a kit moduly získávané z rewardů za některé mise, z reputací, z lock boxů a tak podobně mohou disponovat specifickými unikátními vlastnostmi, které nemusí odpovídat rozdělení uvedenému v tomto článku. Speciální kit framy mohou mít různé vlastní nemodifikátorové bonusy nebo mohou upravovat efekt běžných kit modulů. Speciální kit moduly pak mohou být vylepšenou modifikací běžných obohacenou o nové vlastnosti, nebo mohou poskytovat zcela nové ability. Některé speciální kit moduly lze umístit pouze do univerzálního slotu (tactical / engineering / science module slotu) kit framu pro dané povolání.