Reputační systém

Reputační systém se odemyká na levelu 50 a slouží ke zpřístupnění unikátních předmětů, vybavení a traitů svázaných s konkrétní reputací. Výjimku tvoří Event reputace, která se zpřístupňuje už na levelu 10, a slouží pouze pro účely speciálních eventů. Do nabídky reputací se dostanete otevřením okna postavy (klávesa “U”), kde se přepnete do záložky “Reputation”. Po levé straně okna pak máte nabídku jednotlivých reputací.

Ve všech běžných reputacích můžete spouštět několik druhů projektů, do kterých přispíváte různými surovinami. Projekty lze spouštět v “Project” a “Upgrade” slotech. Všechny běžné reputace mají dva “Project” a jeden “Upgrade” slot.

Projekty v “Project” slotu

Expící projekty

Expící projekty slouží k postupu v reputaci. Pro jejich naplnění jsou potřeba marky svázané s konkrétní reputací, expertise a energy credity. Za naplnění a spuštění expících projektů získáte reward pack, z nějž padají zdarma předměty, které je jinak možné koupit pouze v obchodu dané reputace. Jakmile je projekt dokončen, obdržíte za něj symbolickou sumu dilithiové rudy. Existují dva druhy expících projektů:

 • Daily
  • Hlavní expící projekt
  • Přidává 2500 reputačních expů (po použití sponsorship tokenu 5000)
  • Doba trvání: 20 hodin
 • Hourly
  • Vedlejší expící projekt
  • Přidává 200 reputačních expů (po použití sponsorship tokenu 400)
  • Doba trvání: 1 hodina
  • Pokud během dvaceti hodin od spuštění prvního hourly projektu spustíte další dva (tzn. celkem tři), nebude možné zařadit další hourly XP projekt po dobu dvaceti hodin. Místo toho bude možné zařadit jiný hourly projekt, který dává místo reputačních expů dilithium. Dilithiový hourly projekt je rovněž zpřístupněn po dokončení reputace.

Requisition projekty

Requisition projekty slouží k pořizování hodnotného vybavení, zpravidla části setu. Pro jejich naplnění jsou potřeba marky svázané s konkrétní reputací, dilithium, energy credity a v některých reputacích ještě speciální předměty získávané z dropu v misích spojených s danou reputací.

Consumable projekty

Pomocí consumable projektů je možné získávat v některých reputacích specifické consumably související s danou reputací. Základní suroviny pro tyto projekty jsou marky svázané s konkrétní reputací, dilithium a energy credity. V závislosti na druhu consumablu můžou projekty ještě požadovat duty officery a gold pressed latinum.

Claim Sponsorship projekty

Každá běžná reputace poskytuje claim sponsorship projekt. Tento projekt je možné spustit jen jednou. Slouží k přijetí sponsorship tokenu. Splněním tohoto projektu se zdvojnásobí počet reputačních expů získávaných expícími projekty.

Projekty v “Upgrade” slotu

Claim Tier projekty

Pokaždé, když se v reputaci dostanete na hranici dalšího tieru, zpřístupní se vám claim tier projekt. Ten je třeba splnit, aby bylo možné postupovat v reputaci dál. Na spuštění claim tier projektu je třeba 5 marek svázaných s konkrétní reputací. Projekt samotný pak trvá pouze 5 sekund.

Projekty pro převod marek

Pomocí těchto projektů můžete marky spojené s konkrétní reputací převádět na dilithium.

Projekty pro převod drop itemů

V reputacích, které používají kromě marek také speciální předměty získávané z dropu v některých misích svázaných s konkrétní reputací, umožňují tyto projekty jejich převod na dilithium.

Begin Sponsorship Procedures for Upcomming Officer projekty

Jakmile v dané reputaci dosáhnete na maximální úroveň, zpřístupní se vám tento projekt. Stojí 100 marek svázaných s konkrétní reputací a dostanete za něj titul a sponsorship token. Ten slouží ke zdvojnásobení expů získávaných expícími projekty dané reputace u některé z ostatních vašich postav. Sponsorship token je account bound, takže je možné předat ho na cílovou postavu pouze pomocí account banky. Je tedy nutné mít v ní otevřené sloty.

Reputační dilithiové obchody

Z reputačních dilithiových obchodů je možné nakupovat ground/space vybavení, consumably, personál … Každá reputace disponuje vlastním obchodem, jehož sortiment se postupně rozšiřuje se získáváním dalších tierů v dané reputaci. K nákupu veškerého zboží je potřeba pouze dilithium.

Reputační traity

V každé běžné reputaci se vám při dosažení tieru I až IV odemknou dva pasivní ground/space traity a při dosažení tieru V jeden aktivní ground/space trait, který lze umístit do ability tray a používat jako abilitu. Ze zpřístupněných traitů si můžete složit vhodnou kombinaci v závislosti na situaci, ve které se zrovna nacházíte. Nastavení reputačních traitů probíhá v záložce “Traits” v okně postavy, do kterého se dostanete stiskem klávesy “U”. Sloty pro nastavení reputačních traitů umožňují mít najednou nastaveny čtyři pasivní ground traity, čtyři pasivní space traity a čtyři aktivní ground/space traity.