Jak fungují meziflotilní nákupy?

Ukázalo se, že mnoho hráčů stále nezná princip meziflotilních nákupů, a žije tak v přesvědčení, že jediným způsobem k nákupu flotilního vybavení na flotilní državě jiné flotily, je do této flotily přestoupit. Jedná se sice o fungující postup, ale nese s sebou zbytečnou administrativní zátěž jak pro hráče, tak pro velení, a to ve formě znovunabírání do flotily a navracení flotilních hodností. Kromě toho se také každé flotile, do které přestupujete, nemusí líbit, že nakupujete za její provize, a můžou si tak účtovat zbytečné poplatky. Pokusím se v tomto článku pokud možno srozumitelnou formou osvětlit, jak to vlastně všechno funguje, a jaké máte možnosti v rámci Společenství Československých Flotil.

Principu meziflotilních nákupů ve Společenství Československých Flotil nejčastěji využívají členové Czechoslovak Fleet 2nd Division. Důvodem je, že ve druhé divizi ještě nejsou flotilní državy na maximální úrovni, takže jejich flotilní obchody neposkytují veškeré top level vybavení. Pokud jste tedy členem druhé divize nebo vaše flotila patří do našeho programu meziflotilní přátelské výpomoci, nemusíte svou flotilu kvůli nákupu opouštět. Členům druhé divize stačí napsat do “CZSK Fleets” chat kanálu, případně PMkou někomu z velení nebo ze Senior Memberů, že máte zájem o nákup flotilního vybavení. Členové flotil patřících do našeho programu meziflotilní přátelské výpomoci pak využívají chat kanál “Hotline CZSK Fleets”, ke kterému udílí přístup jejich velení. Upřesníte, na jaké državě chcete nakupovat, a příslušný důstojník / Senior Member vás pak pozve na danou državu Czechoslovak Fleet 1st Division / Czechoslovak House. Vybavení pak nakoupíte z obchodu flotily, která vás pozvala, ale za provize své domovské flotily.

Co byste pro meziflotilní nákup měli splňovat?

  • Hráč, který žádá o nákup vybavení v jiné flotile, by měl ve své domovské flotile disponovat flotilní hodností, která má nastaveno právo nákupu z flotilních obchodů. Ve Společenství Československých Flotil disponují tímto právem všichni členové ve flotilní hodnosti Member a vyšší.
  • Domovská flotila žádajícího hráče by měla mít naskladněny provize pro daný typ vybavení, které chce žádající hráč nakupovat. Členové Czechoslovak Fleets se o toto nemusí starat, protože hlídáme, aby bylo provizí vždy dostatek.

Důležité informace

  • Výjimku ve fungování meziflotilních nákupů tvoří flotilní lodě. Pro jejich zakoupení už musí být hráč členem flotily, ve které chce nakupovat.
  • Pokud jste pozváni k nákupu na konkrétní državu, a chcete si ještě koupit něco dalšího na jiné državě, je třeba nechat se na ni opět pozvat. Když se totiž na tu jinou državu budete chtít přesunout pomocí prostředků, které nabízejí flotilní državy (transportér, raketoplán, transwarp, traffic control, …), přesunete se sice na cílovou državu, ale patřící vaší domovské flotile.
  • Na državy cizích flotil mohou být samozřejmě zváni pouze hráči patřící ke stejné frakci, tzn. na FED državu mohou být zváni pouze FED a FEDROM hráči, na KDF državu pouze KDF a KDFROM hráči.