Jak na Fleet Credity?

K sepsání toho článku mě vedla skutečnost, že někteří hráči mají pocit, že u nás nemají dostatečné možnosti pro uspokojivé vydělávání Fleet Creditů. To je způsobeno mnoha faktory, které se tu pokusím rozebrat. Zároveň tu uvedu přehled postupů a možností, které máte, abyste mohli vydělávat pro svou potřebu pokud možno dostatečné množství FC. Všechny tyto informace jsou veřejně známé, ale jak se zdá, někteří je prostě neznají nebo nechtějí znát.

Ochota přispívat různými surovinami

Hlavní a nejzásadnější problém představuje fakt, že drtivá většina hráčů je ochotna přispívat pouze Fleet Markami a ničím jiným. Ano, je to logické, Fleet Marky se snadno získávají, je za ně spousta Fleet Creditů a nemají jiné využití. Těm, kterých se to týká, na rovinu říkám: S tímhle přístupem se daleko nedostanete.

Problematika velkých top level flotil

U velkých flotil s mnoha hráči a kompletními državami, jako je ta naše, je problém v tom, že už prakticky není co stavět. Přesto však neustále zařazujeme zásobovací projekty, do kterých může každý přispět. Zase je tu ale kámen úrazu zvaný Fleet Marky …

Speciální projekty

Každý hráč, který někdy zavadil o flotilní směrnice, ví, že si může kdykoliv zažádat o spuštění speciálního projektu. Stačí napsat do flotilního chat kanálu “CZSK Fleets” nebo PMkou přímo někomu z velení. Speciální projekty jsou pro stavbu bezcenné a nenaskladňují ani žádné provize. Slouží čistě k vydělávání Fleet Creditů. Když už o speciální projekt žádáte, je slušností naplnit ho celý, nebo alespoň z většiny, a ne nasypat tam jen Fleet Marky a na zbytek se vykašlat. Uvědomte si, že jste tak jen sami proti sobě. Jednak tam ten projekt bude stát do té doby, dokud ho někdo nedoplní a jednak vám důstojník ty projekty nemusí příště pustit, když uvidí váš přístup k jejich naplnění. Každý speciální projekt běží pouhých 30 minut, takže jich během dne můžeme pouštět celkem dost. Na speciální projekty se bohužel vztahují i slevy poskytované dilithiovým dolem, což v tomto případě působí nežádoucím způsobem. Abyste měli přehled o tom, jaké suroviny jsou pro který speciální projekt flotilní základny potřeba, uvedu zde jejich seznam s již aplikovanými slevami dilithiového dolu:

Advanced Multidisciplinary Research

 • 510 Fleet Marks
 • 7 Science and Medical Department Duty Officers
 • 7 Engineering and Operations Department Duty Officers
 • 2000 Expertise
 • 320 Basic Raw Materials

Confiscate Contraband

 • 510 Fleet Marks
 • 14 Tactical and Security Department Duty Officers
 • 22 Contraband

Coordinate Colonization Efforts

 • 510 Fleet Marks
 • 64 Civilian Duty Officers
 • 420 750 EC

Host Multicultural Symposium (pouze FED)

 • 510 Fleet Marks
 • 9 Civilian Duty Officers
 • 17 Non-Civilian Duty Officers
 • 212 500 EC

Entertain Regional Delegation (pouze KDF)

 • 510 Fleet Marks
 • 9 Civilian Duty Officers
 • 17 Non-Civilian Duty Officers
 • 85 Entertainment Provisions
 • 5 Contraband
 • 850 Communication Arrays

Repatriate Displaced Refugees (pouze FED)

 • 510 Fleet Marks
 • 26 Refugees
 • 2 Uncommon Refugees
 • 1 Rare Refugees
 • 425 000 EC

Establish Involuntary Labor Colony (pouze KDF)

 • 510 Fleet Marks
 • 51 Prisoners
 • 6 Security Duty Officers
 • 1 Uncommon Security Duty Officer
 • 2125 Provisions
 • 2125 Shiled Generators

Trade Mission to Gamma Quadrant

 • 510 Fleet Marks
 • 5 Uncommon Traders
 • 9 Jevonite
 • 9 Shapeshifting Lockets
 • 9 Tulaberries
 • 9 Unrefined Ketracel

Unload Surplus Fleet Marks

 • 2000 Fleet Marks

Poznámka: Tento projekt je přístupný pouze na Tier V flotilní základně. Po naplnění běží 5 minut, za vaše Fleet Marky z něj dostanete jen poloviční obnos Fleet Creditů, než je běžné u všech ostatních projektů a nevztahují se na něj slevy poskytované dilithiovým dolem. Jen bych chtěl upozornit, že tento speciál vám nebudeme pouštět na úkor stavby držav nebo naskladňování provizí. Mějte to prosím na paměti.

Ke speciálním projektům bych rád uvedl ještě jednu věc: Opravdu nechápu myšlení jedinců, kteří vyčkávají, až si někdo zažádá o speciální projekt, a pak mu ho naplní, pokud možno jen Fleet Markami. Tohle se nedělá. Jednak je to o slušnosti a jednak si o projekt můžete kdykoliv zažádat sami.

Přeložení do druhé divize

Pokud by někomu z první divize nestačily ani běžně spouštěné projekty ani speciální projekty, může se nechat převelet do divize druhé, kde stavba veškerých držav stále probíhá. Takže pokud potřebujete udat suroviny, je Czechoslovak Fleet 2nd Division místem pro vás. Můžete zůstat natrvalo, nebo přijít jen na skok, naplnit projekty a zase se vrátit. Přestupem si příliš nepomůžete, pokud jste ten typ Fleet Markaře, o kterém jsem mluvil na začátku. Přestupovat mezi jedničkou a dvojkou můžete podle libosti, samozřejmě se zachováním flotilní hodnosti. Stačí napsat do flotilního chat kanálu nebo přímo PMkou někomu z velení, a ten už přestup zařídí.

Prodej Fleet Marek

Existují flotily, které trpí nedostatkem Fleet Marek, ať už z důvodu nedostatku hráčů, nebo nelibosti obtěžovat se grindem. Máte tedy možnost nabídnout těmto flotilám své Fleet Marky. K tomu slouží veřejný chat kanál “TheTradingChannel”. Stačí si tento kanál připojit a nabídnout na něm své Fleet Marky, případně počkat na poptávku. Pak se jen necháte nabrat do flotily, která má zájem o vaše Fleet Marky, a kromě hromady Fleet Creditů si odnesete ještě slušnou sumu Energy Creditů, které za to dostanete. Každý, kdo jde prodávat Fleet Marky do jiné flotily, by se měl dohodnout s někým z velení, aby mohl být po prodeji obratem nabrán zpět do flotily i s navrácením hodnosti. Pokud velení o vašem chvilkovém přestupu do jiné flotily za účelem prodeje Fleet Marek neví, může vaše leavnutí z flotily považovat za odchod. Takovým situacím je lepší předcházet.

Minimalizace nákladů a maximalizace zisku

Pokud chcete ušetřit EC za nákup komodit do projektů, je vhodné nakupovat je od různých vendorů napříč vesmírem, na palubách lodí Ferengi D’Kora Marauder, Tuffli Class Freighter a Suliban Cell Ship, případně u “Requisition Consumables” konzole v hangáru flotilní ambasády, kde jsou dostupné druhy nejlevnější. Výroba komodit v replikátoru je pro jejich získání sice nejpohodlnější, ale zároveň ten nejdražší způsob.

Suma Fleet Creditů získaná za každou surovinu, kterou přispějete do projektů, je sice pevně nastavená ve hře, ale existuje možnost, jak své zisky ještě o něco zvýšit. Toho lze docílit pomocí Fleet Credit Bonus Pool. Existují 2 varianty tohoto předmětu: 5,000 Fleet Credit Bonus Pool a 25,000 Fleet Credit Bonus Pool. Funguje podobně jako ostatní boosty na skill pointy, CXP atd. Může padnout z některých druhů Lock Boxů, ale je možné koupit ho i na exchange. Po použití tohoto předmětu budou vaše zisky Fleet Creditů z přispívání do projektů vyšší o 20%, dokud se boost nevyčerpá. K vyčerpání dojde tehdy, kdy bude hodnota Fleet kreditů, které jste získali navíc, rovna hodnotě použitého boostu.

 

Na závěr doufám, že tento článek nezůstane ignorován, vyvede vás z omylů a poslouží vám k dostatečnému obnosu FC.