Upozornění pro žadatele o vstup do Flotily

Vzhledem k rozvíjejícímu se trendu, kdy vznikají nové česko-slovenské flotily, jsme nuceni vydat toto upozornění a zároveň prohlášení. Společenství Československých Flotil se skládá POUZE ze tří flotil, jejichž názvy jsou:

 

  • Czechoslovak Fleet 1st Division
  • Czechoslovak Fleet 2nd Division
  • Czechoslovak House

 

Žádné další flotily NEJSOU naší součástí, ať již nesou jakýkoliv název. Netvrdíme, že máme copyright na jméno czechoslovak fleet, ale nemohli jsme si nevšimnout vzniku flotil s poměrně zavádějícím názvem typu Czechoslovak 3rd Fleet apod. Proto apelujeme na nové hráče, kteří se chtějí připojit přímo k naší flotile, žádejte o vstup do Czechoslovak Fleet/Czechoslovak House, ne “naberte mě do flotily” a po přijetí si ověřte, zda jste opravdu v naší flotile (klávesová zkratka ctrl+g vás dostane do okna flotily, kde je i její název).

Obzvláště upozorňujeme na Czecho-Slovak Fleet, která s námi sice NEMÁ a NECHCE mít nic společného, ale i přesto na jednoznačnou žádost o invite jmenovitě a přímo do naší flotily zásadně zvou lidi k sobě. Většina takových hráčů je nová a nezasvěcená, proto pozvánku přijme. Takto přijatého hráče tedy informujeme, že není v té flotile, ve které chtěl být. Tento logický postup však Czecho-Slovak Fleet nazývá svinstvem, špinavostí a přebíráním hráčů. Proto se po přijetí prosím ujistěte, že jste v Czechoslovak Fleet 1st Division, Czechoslovak Fleet 2nd Division nebo Czechoslovak House a ne jinde (toto provedete přes ctrl+g a zde uvidíte název flotily). Je také možné, že se vás budou snažit odradit od vstupu k nám pomlouváním a špiněním naší flotily. Nenechte se zmást velmi podobným názvem nebo jejich lživou propagandou. Můžeme jen spekulovat, proč si zvolili tento název, ale Czecho-Slovak Fleet NENÍ Czechoslovak Fleet. Žádejte tedy o vstup raději přes social panel, viz návod: http://www.startrekonline.cz/?p=350

Zda je z jejich strany špinavost nabírat hráče, kteří žádají o vstup vysloveně k nám, nebo z naší strany špinavost informovat takto nabrané hráče, že nejsou ve flotile, ve které chtěli být, o tom už si každý může udělat obrázek sám. Metodika náboru některých flotil je zarážející.

Pro pobavení … jejich varování před naší flotilou:
http://czechoslovakfleet.707.cz/forum/viewtopic.php?f=17&t=302
O pravdivosti / nepravdivosti jejich tvrzení si můžete udělat názor sami.

Jménem Czechoslovak Fleets, admiral_mikey.