Přehled vlastností běžných armorů

Předtím, než každý dosáhne maximálního levelu a pořídí si nějaký set nebo flotilní vybavení, je třeba využívat běžných druhů armorů. Všechny běžné armory mají dvě základní vlastnosti: odolnost proti kinetickému poškození a proti poškození energetickými zbraněmi. Jednotlivé druhy běžných armorů se pak od sebe odlišují dalšími bonusovými vlastnostmi. Hodnoty základních i bonusových vlastností se taktéž odlišují. Stačí si tedy rozmyslet, jaký styl boje využíváte a proti jakým nepřátelům máte zrovna v úmyslu bojovat.

Přehled armorů

Druh armoru Bonusové vlastnosti
Energy Dampening Armor – žádné bonusové vlastnosti
Energy Harness Armor – odolnost proti fyzickému poškození
– zvýšení poškození energetickou zbraní
Integrated Targeting Armor – odolnost proti fyzickému poškození
– zvýšení šance na kritický zásah
Physical Augmentation Armor – odolnost proti fyzickému poškození
– zvýšení poškození fyzického útoku
Polyalloy Weave Armor – odolnost proti fyzickému poškození
Recoil Compensating Armor – odolnost proti fyzickému poškození
– zvýšená hodnota kritické závažnosti (poškození při kritickém zásahu)